Κύρια Έρευνα

Κύρια Έρευνα

Το παιχνίδι και ο αθλητισμός, ανέκαθεν αποτελούσαν μέσο έκφρασης και κοινωνικοποίησης των παιδιών και των ενηλίκων. Το παιχνίδι και το άθλημα είναι κίνηση, αρά, εμπειρίες, δράση και ζωή, είναι αρχαιότερο από τον πολιτισμό.

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας ήταν να πραγματοποιηθεί:

  • η διερεύνηση της διαχρονικής διάστασης των παιχνιδιών και των αθλημάτων διαμέσου της μνήμης των μεσήλικων και των ηλικιωμένων ατόμων,
  • η καταγραφή της άυλης κληρονομιάς και
  • η άντληση δεδομένων για την παρουσίαση και προβολή τους στο πλαίσιο του Φεστιβάλ επίδειξης.

Η ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε δυο στάδια:
Πρωτογενής έρευνα: επικεντρώθηκε στην ανάγνωση, αξιολόγηση και συλλογή επιστημονικών πηγών, ήτοι συγγραμμάτων, ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.
Πολύτιμη βοήθεια ως προς την έρευνα σε τοπικό επίπεδο, υπήρξε η υποστήριξη από την ακαδημαϊκή κοινότητα της Καβάλας. Συγγράμματα, κείμενα, δημοσιεύματα και προσωπικές μαρτυρίες, ενίσχυσαν τη σοβαρότητα του όλου εγχειρήματος. Σχολικές μονάδες που έχουν πραγματοποιήσει μαθητικές εργασίες πάνω στην έρευνα και καταγραφή παραδοσιακών παιχνιδιών και αθλημάτων, διέθεσαν με μεγάλη ευχαρίστηση το υλικό που έχουν συλλέξει, ώστε να ενισχύσουν την τεκμηρίωση της έρευνας.

Δευτερογενής έρευνα: Η ερευνητική διαδικασία συνεχίστηκε με τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και επεξεργασία του όγκου των πληροφοριών, με τελικό στόχο την κατάρτιση του βασικού εργαλείου καταγραφής των προφορικών μαρτυριών, το ερωτηματολόγιο.

Ευχαριστήρια
Ευχαριστούμε τον καθηγητή κο Καραγιαννακίδη Νίκο, ιστορικό, για την άδεια αναδημοσίευσης του αντίστοιχου ερευνητικού έργου.
Ευχαριστούμε το 5ο Γυμνάσιο Καβάλας για τη διάθεση της εργασίας «Τα παιχνίδια που παίζαμε», 2003.

Οι αναφορές των ερευνών των χωρών/εταίρων αναρτούνται στον εξής σύνδεσμο: Αναφορές – Εκθέσεις

Έχετε κάποια ερώτηση;

Ευχαριστούμε για το μήνυμα σας!

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty

eXTReMe Tracker