Ιστοχώρος

Ιστοχώρος

Στο πλαίσιο του επικοινωνιακού σχεδίου του έργου εντάσσονται παραδοσιακές και σύγχρονες ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης. Ο παρών διαδικτυακός χώρος αποτελεί τον κύριο πυλώνα διαδικτυακής προβολής του έργου και παρέχει πληροφόρηση για τον προγραμματισμό, την πορεία των πακέτων εργασιών και των επιμέρους δράσεων, τις σχετικές εκδηλώσεις και τα παραδοτέα – αποτελέσματα του έργου.

Η ενημέρωση και η επικαιροποίηση του ιστοχώρου πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος. Η ανάρτηση σχετικών κειμένων και αντίστοιχου υλικού είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, μια και οι περισσότερες δράσεις είναι υπό υλοποίηση και εκκρεμεί η σύνταξη και μετάφραση κειμένων. Επίσης, προβλέπεται και η δημιουργία αγγλικής έκδοσης του ιστοχώρου ώστε να επιτευχθεί η διακρατική διάχυση πληροφοριών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε παρατήρηση, επισήμανση και συμπλήρωση που αποσκοπεί στη βελτίωση και την αναβάθμιση της παρεχόμενης διαδικτυακής πληροφορίας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποιο σχόλιο ή να δημοσιεύσετε κάποιο άρθρο, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου develop@kavalagreece.gr, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος.

Έχετε κάποια ερώτηση;

Ευχαριστούμε για το μήνυμα σας!

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty

eXTReMe Tracker