Συντονισμός έργου

Συντονισμός έργου

Η Δημωφέλεια δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ πλαίσιο δραστηριοτήτων (προώθηση φεστιβάλ και δράσεων πολιτισμού, υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών γεγονότων κ.α.) και μπορεί να διασφαλίσει τη συνεχή υποστήριξη τοπικών φορέων και κοινωνικών οργανισμών και σχετικών εκδηλώσεων σε πολλαπλά επίπεδα. Η Δημωφέλεια έχει αναλάβει κατά την τελευταία δεκαετία έναν αξιοσημείωτο αριθμό έργων σε μεγάλο εύρος επιστημονικών ή/και πρακτικών πεδίων. Για την υποστήριξη των εν λόγω δράσεων, έχει δημιουργήσει μια πλούσια δεξαμενή εξαιρετικά καταρτισμένων και έμπειρων στελεχών.

Η Δημωφέλεια, ως επικεφαλής εταίρος, είναι υπεύθυνη για:

(Σχετικά με Τεχνικά – Διαδικαστικά Θέματα)

 1. Τη διαχείριση της σύμπραξης και το συντονισμό των βασικών ρόλων, υπό την εποπτεία μιας ομάδας διοίκησης, για την ομαλή εξέλιξη και λειτουργία των δράσεων.
 2. Τη διοίκηση της ομάδας έργου του εταιρικού σχήματος.
 3. Την προετοιμασία και σύνταξη των όρων των συμβολαίων και των υπεργολαβιών.
 4. Την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και πρακτικών διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου (ειδικά γραφήματα, αναφορές προόδου, αξιολογήσεις κ.α.).
 5. Την εποπτεία της υπεύθυνης ομάδας για διοικητικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα, λογιστικές εγγραφές κ.α.
 6. Την ολοκλήρωση και τον έλεγχο διοικητικών εγγράφων, τεχνικών και χρηματοοικονομικών αναφορών, για την υποβολή τους στη διαχειριστική αρχή.

(Σχετικά με Θέματα Εκτέλεσης)

 1. Την αποδοχή, επισκόπηση και αξιολόγηση προτάσεων σχετικών με τις επιμέρους δράσεις από Εταίρους, Πολιτιστικούς Οργανισμούς, Πανεπιστήμια (Ελληνικά και Διεθνή), Μ.Κ.Ο., Αθλητικές Ενώσεις, Φορείς Εθελοντισμού κ.α.
 2. Την εκπόνηση του τελικού προγράμματος, έπειτα από την αποδοχή του από τους εταίρους.
 3. Το σχεδιασμό όλων των εκδηλώσεων προώθησης σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Επιπρόσθετα, ο κάθε εταίρος του έργου είναι υπεύθυνος για:

 1. Την εκτέλεση των ανατεθειμένων δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση και τη σύμβαση εταιρικής συμφωνίας.
 2. Την παράδοση σχετικών αναφορών στον επικεφαλής εταίρο, εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.
 3. Τη συν-δημιουργία περιεχομένου των δράσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Η Ομάδα Έργου (Ο.Ε.):

 • Περιλαμβάνει Διαχειριστή Έργου, καθώς και Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό, με βασικό της σκοπό την κάλυψη του πλήρους πακέτου υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί σχετικά με τη διοίκηση του έργου.
 • Η ομάδα έργου αποτελείται από τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Λάζαρο Σαρηγιαννίδη, Βασιλική Υψηλάντη, Νίνα Στρατηλάτη, από την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Άλκηστις Βλάχου και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Παιδείας, Θανάση Παπανικολάου. Την εποπτεία των χρηματοοικονομικών υποθέσεων έχει η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.
 • Δρα υπό τις οδηγίες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Επικεφαλής Εταίρου, η οποία διαθέτει τεράστια εμπειρία στην εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 • Διασφαλίζει τη σχετική λειτουργική και χρηματοοικονομική διοίκηση του έργου ως συνολική ενότητα, καθώς και την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από σχετικούς κανονισμούς και ρυθμίσεις.
 • Λειτουργεί σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της Φάσεως Εκτέλεσης του έργου, μέχρι την ολοκλήρωσή του και την υποβολή της τελικής αναφοράς.
 • Χρησιμοποιεί όλα τα εν δυνάμει μέσα επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον ιστοχώρο του έργου κ.α.

Έχετε κάποια ερώτηση;

Ευχαριστούμε για το μήνυμα σας!

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty

eXTReMe Tracker