Τεχνικές συναντήσεις

Τεχνικές συναντήσεις

Στο πλαίσιο του έργου Europe is our Playground, από την έναρξή του έως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις τεχνικές συναντήσεις μεταξύ των εταίρων, για την ορθή διαχείριση και προγραμματισμό των τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων του έργου.

Η πρώτη τεχνική συνάντηση διεξήχθη στις 19 Μαρτίου 2014 στην Καβάλα. Kατά τη διήμερη διάρκειά της συζητήθηκαν τα παρακάτω βασικά σημεία:

  • Σκοπός και ορόσημα του έργου
  • Χρονοπρογραμματισμός και ανάλυση προϋπολογισμού
  • Ανάλυση πακέτων εργασίας
  • Περιγραφή επιμέρους ρόλων εταίρων
  • Επιλογή λογοτύπου
  • Διοικητικά θέματα – Αναφορές

Στη συνάντηση αυτή παρευρέθησαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου, καθώς επίσης και ο εκπρόσωπος της Μονάδας Αθλητισμού της Ε.Ε. κ. Pier Marcelo Corrado. Αναλυτική περιγραφή των όσων συζητήθηκαν στην πρώτη τεχνική συνάντηση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η δεύτερη τεχνική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2014 μέσω τηλεδιάσκεψης των εταίρων. Κύριο αντικείμενό της αποτέλεσε η επικύρωση της επιλογής των παιχνιδιών-αθλημάτων που θα εκπροσωπούσαν την κάθε χώρα στο Φεστιβάλ του Ιουλίου, όπως αυτά προέκυψαν μέσω των Δράσεων της Βασικής Έρευνας και της Καταγραφής Προφορικών Ιστοριών (Δράσεις 2.5 και 2.3 αντίστοιχα), αλλά και η διευθέτηση ζητημάτων σχετικά με τη μετακίνηση και διαμονή των εταίρων κατά τις ημέρες του Φεστιβάλ.

Η τρίτη τεχνική συνάντηση έλαβε χώρα κατά την τελευταία μέρα του Φεστιβάλ (27.07.2014) στην πόλη της Καβάλας. Συζητήθηκε η εξέλιξη του έργου, επισημάνθηκαν πιθανές εκκρεμότητες σε τρέχοντα παραδοτέα και ορίστηκαν τα επόμενα βήματα με βάση τον αρχικό χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό. Τέλος, τέθηκαν οι βασικές προδιαγραφές του επερχόμενου συνεδρίου και διατυπώθηκαν σχετικές προτάσεις για την αρτιότερη διοργάνωσή του.

Πέρα των ανωτέρω επίσημων τεχνικών συναντήσεων, έχουν πραγματοποιηθεί και κάποιες ανεπίσημες εσωτερικές συναντήσεις, είτε μεταξύ της ομάδας έργου της Δημωφέλεια με άλλους ενδοεπιχειρησιακούς παράγοντες, είτε μεταξύ της ομάδας έργου της Δημωφέλεια με συλλόγους εθελοντών, πολιτιστικών ή αθλητικών φορέων κ.α. Οι συναντήσεις αυτές δεν αποτελούσαν μέρος των τακτικών προγραμματισμένων συναντήσεων της ομάδας έργου, αλλά είχαν ως βασικό τους άξονα τη βελτίωση των επιμέρους δράσεων του έργου και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον αρχικό σχεδιασμό.

Μια συνοπτική εικόνα των προαναφερόμενων συναντήσεων δίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Συνοπτικός πίνακας συναντήσεων

Έχετε κάποια ερώτηση;

Ευχαριστούμε για το μήνυμα σας!

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty

eXTReMe Tracker