Τοπικά σημεία επαφής και προώθησης

Τοπικά σημεία επαφής και προώθησης

Βασικοί στόχοι της δικτύωσης που προβλέπει το πρόγραμμα είναι η δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου συνεργατών στις ευρωπαϊκές πόλεις του εταιρικού σχήματος, η συνέχιση των δράσεων του έργου και η συνεργασία μετά το πέρας της συγχρηματοδοτούμενης περιόδου και η σύμπραξη και συνυποβολή προτάσεων και σε άλλες ευρωπαϊκές προσκλήσεις χρηματοδότησης.

Θα προσπαθήσουμε από κοινού ώστε το δίκτυο αυτό να διευκολύνει τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών φορέων και ομάδων νέων που εμπλέκονται ήδη ή θέλουν να εμπλακούν στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και της εκπαίδευσης και να τους προσφέρει ευκαιρίες για διαρθρωμένο διάλογο και πολιτισμική ανταλλαγή. Επίσης, το εταιρικό σχήμα και δη ο επικεφαλής εταίρος, ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, σκοπεύει να αναπτύξει, να εμπλουτίσει, να ενισχύσει και να προωθήσει τις υφιστάμενες τοπικές δράσεις, πρωτοβουλίες και δομές, ενώ υπόσχεται να παρέχει εύκολη πρόσβαση στη διεθνή ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω δράση στοχεύει στην ενδυνάμωση της νεολαίας και στην προώθηση των ιδεών της, δημιουργώντας τοπικά σημεία επικοινωνίας ανά πόλη/εταίρο, τα οποία θα υποστηρίξουν πολλές από τις παραπάνω δραστηριότητες. Ειδικότερα, οι εταίροι με τη βοήθεια των εθελοντών θα ενεργούν ως διαμεσολαβητές μεταξύ του εταιρικού σχήματος του έργου και την εκάστοτε τοπική κοινότητα, υποστηρίζοντας την προώθηση και την εκτέλεση σχετικών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών. Τέλος, τα εμπλεκόμενα μέλη θα είναι υπεύθυνα για τη συγκέντρωση των στοιχείων που αφορούν στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά και συγκεκριμένα του τμήματος που αφορά στα αρχαία και παραδοσιακά παιχνίδια, θα τα επικαιροποιούν, θα τα επικοινωνούν, θα διαχειρίζονται τις διαδικτυακές πλατφόρμες και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και θα ενημερώνουν το κοινό για σχετικές δράσεις.

Έχετε κάποια ερώτηση;

Ευχαριστούμε για το μήνυμα σας!

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty

eXTReMe Tracker